ผู้บังคับบัญชาฝ่ายอำนวยการ
 
พ.ต.ท.หญิง ระเบียบ มั่นพรม
รอง ผกก.ฝอ.สฝจ.
ภารกิจหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
๑.กำลังพล
๒.งบประมาณการเงิน
๓.ส่งกำลังบำรุง
๔.เทคโนโลยี
๕.ยุทธศาสตร์       

                                                                                                                                                                       


 
กิจกรรมข้าราชการตำรวจในสังกัด
 ข้าราชการตำรวจในสังกัด สฝจ. ร่วมกิจกรรมการทดสอบยิงปืนตร. ประจำปีงบประมาณ 2560 จว.นครราชสีมา
 ข้าราชการตำรวจในสังกัด สฝจ. ร่วมกิจกรรมการดำเนินการฝึก ณ ลานกิจกรรม พฐก.ประจำวันพุธทุกสัปดาห
ข้าราชการตำรวจในสังกัด สฝจ. ร่วมทำกิจกรรม 5 ส ภายในหน่วยงาน
  ข้าราชการตำรวจในสังกัด สฝจ. ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day หน้าอาคาร 1 ตร.
 ข้าราชการตำรวจในสังกัด สฝจ. ร่วมฝึกประจำสัปดาห์
 นำข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมแจกอาหารแก่ประชาชนที่สักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง

 
เอกสารหนังสือราชการ/แบบฟอร์ม
 คำสั่ง ตร.ที่ 389/2554 การฝึกอบรมหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ (สบ4) ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
 คำสั่ง สพฐ.ตร.ที่ 515/2557 การกำหนดสาขาการตรวจพิสูจน์หลักฐานและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐาน (26/9/57)
 คำสั่ง สพฐ.ตร.ที่ 468/2557 แนวทางการฝึกอบรมและพัฒนานักวิทยาศาสตร์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(26/9/57)
 แผนแก้ปัญหาสารสนเทศ (21/8/57)
 ตัวอย่าง คำสั่ง แต่งตั้งวิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นวท.(สบ1) (7/5/57)
 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐาน (สาขาการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด) (6/11/56)
 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐาน 26 ก.ย.56 (28/10/56)
 หนังสือ สฝจ. ขอให้ส่งตัวข้าราชการตำรวจเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตร นวท.(สบ4) รุ่นที่7 (15/2/56)
 คำสั่ง สพฐ.ตร.ที่ 306/2552 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐาน
 เกณฑ์การประเมินผลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ2) - (สบ4)
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

     ติดต่อเรา                                                 

อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐.

 [email protected]

โทร. ๐๒-๒๐๕-๑๐๓๙, ๐๒-๒๐๕-๑๕๘๖
โทรสาร. ๐๒-๒๕๒-๐๓๓๐

Address: Building ๑๐ Floor ๓ ,Henri Dunant Road