ผู้บังคับบัญชาฝ่ายปกครอง
 
พ.ต.ท.สมภพ วงษ์ดวง
รอง ผกก.ฝปค.สฝจ.
ภารกิจหน้าที่ฝ่ายปกครอง
รับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกหลักสูตร 
กิจกรรมผลงานการดำเนินการ
 วันที่ ๙ พ.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. พ.ต.อ.นิธื บัณฑุวงศ์ รอง ผบก.สฝจ. และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง พร้อมผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ นวท.(สบ ๔) รุ่น ๑๑ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา
 วันที่ ๓ พ.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ผู้เข้ารับการการอบรมนิติวิทยาศาสตร์ (สบ ๔) และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง ร่วมกิจกรรมอาสาสมัครอนุรักษ์ชายหาด โดยร่วมกันเก็บขยะชายหาดปึกเตียน
 วันที่ ๖ มิ.ย.๒๕๕๙ อบรมหลักสุตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และพิสูจน์หลักฐาน สำหรับข้าราชตำรวจชั้นประทวน รุ่นที่๑๓ จำนวน ๙๘ นาย
 ร่วมกิจกรรมเลี้ยงพระประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
 ภาพบรรยากาศ ภายในสถานที่อบรม สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการตรวจพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ปึกเตียน
  แผนที่ ศูนย์ฝึกอบรม สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (ปึกเตียน จังหวัดเพชรบุรี)

 
ภาพการปกครอง บังคับบัญชา เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ต่างๆ
 
เคารพธงชาติหน้าอาคารเรียน ฝึกยุทธวิธีตำรวจ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตรวจตราโรงนอนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตรพระตอนเช้า ทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

     ติดต่อเรา                                                 

อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐.

 [email protected]

โทร. ๐๒-๒๐๕-๑๐๓๙, ๐๒-๒๐๕-๑๕๘๖
โทรสาร. ๐๒-๒๕๒-๐๓๓๐

Address: Building ๑๐ Floor ๓ ,Henri Dunant Road