คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือวิทยาศาสตร์

- คุณลักษณะเครื่องขยายภาพตรวจสอบวัตถุพยานระบบกล้องวีดีโอกำลังขยายสูง ปี 2560
-คุณลักษณะชุดอุปกรณ์ตรวจหลักฐานทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ปี 2560
- คุณลักษณะชุดเครื่องมือเเละโปรแกรมตรวจพิสูจน์หลักฐานบัตรทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2560
- คุณลักษณะอัพเกรดซอร์ฟแวร์ Encase ปี 2560
- คุณลักษณะอัพเกรดซอร์ฟแวร์ UFED ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะอัพเกรดซอร์ฟแวร์ ฺBlacklight ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะเครื่องบดกระดูก ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวิเคราะห์ดีเอ็นเออัตโนมัติ 24 ตัวอย่าง ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะเรื่องปั่นตกตะกอนขนาดเล็ก ใช้กับหลอดขนาด 1.5 มิลลิเมตร ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเเเกะสลักเลเซอร์แบบตั้งโต๊ะ ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดังเสียง ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความเร็วหัวกระสุนปืน ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะเครื่องหาไบโอดีเซลในน้ำมันเบนซิน ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะโปรแกรม RainbowCrack ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะโปรแกรม Photoshop cs ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะชุดโปรแกรมตรวจวิเคราะห์เสียงและความถี่เสียง ADOBE AUDITION ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์เก็บรักษาวัตถุพยานประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Faraday Bag)ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะอัพเกรดซอร์ฟเเวร์ FTK ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะอัพเกรดซอร์ฟเเวร์ IEF ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะชุดโปรแกรม Paralles Desktop ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะโปรแกรม Passware Kit Forensic ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะชุดโปรแกรม X-way ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะอัพเกรดซอฟต์เเวร์ X-Ray ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะชุดโปรแกรม VMware ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะชุดโปรแกรม AutoCAD ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะชุดโปรแกรมตรวจพิสูจน์ข้อมูลระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค IEF ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะอัพเกรดซอฟต์เเวร์ XRY ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะเครื่องถ่ายภาพมุมสูง (โดรน) ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะชุดกระเป๋าเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะชุดโปรแกรมวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะกล้องถ่ายรูปสำหรับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์เก็บสำรองข้อมูลวัตถพยานหลักฐานดิจิทัล ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดหาความหนาเเน่นของน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะเครื่องกลั่นน้ำมันลำดับส่วนเเบบอัติโนมัติ ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดหาจุดวาบไฟในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจหาค่ากำมะถันในน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดปริมาณอ๊อกเทนในน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะรถตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะกล้องวีดีโอไมโครสโครปแบบ 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์ ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร ปี 2560
-คุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาวุธปืนและตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนปลอกกระสุนปืนด้วยระบบอัติโนมัติ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๖ (ศอป.) ภาคเหนือ ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะเครื่องทำความร้อนแบบเเห้ง แบบเขย่า ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะี่เครื่อง Atomic Absorption spectrophotometers (AAS) ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะเเท้งค์ยิงเก็บปลอกระสุนและลูกกระสุนปืน ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้เเสงอินฟราเรด ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะชุดตรวจวิถีกระสุนปืนด้วยแสงเลเซอร์ ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะชุดเครื่องมือเเละอุปกรณ์สำหรับตรวจพิสูจน์ทางไฟฟ้า ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะเครื่องให้แสงหลายความถี่ ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Gas Chromatograph : GC) ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะชุดอุปกรณ์ตรวจยาเสพติดชนิด TLC ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเเก๊สโครมาโตรกราฟและอุปกรณ์สำหรับตรวจวิเคราะห์เชื้อเพลิงเเละสารเคมี ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะเครื่องชั่งทศนิยม ๕ ตำแหน่ง ปี 2560
- คุณลักษณะเฉพาะกระเป๋าตรวจสถานที่เกิดเหตุ
- คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจเอกสาร ปี2559
- คุณลักษณะเฉพาะชุดถ่ายภาพและอุปกรณ ์ปี2559
- คุณลักษณะเฉพาะเครื่องฟอกอากาศ ปี 2559
- คุณลักษณะเฉพาะกล้องจุลทรรศน์ 3 ตา ปี 2559
- คุณลักษณะเฉพาะอัพเกรดและต่ออายุชุดโปรแกรมสำหรับตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ (EnCase) ปี 2559
- คุณลักษณะเฉพาะ อัพเกรดและต่ออายุชุดโปรแกรมสำหรับตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ (FTK) ปี 2559
- คุณลักษณะเฉพาะ ชุดตรวจพิสูจน์โทรศัพท์เคลื่อนที่  Cellebrite ปี 2559
- คุณลักษณะเฉพาะชุดตรวจโทรศัพท์เื่คลื่อนที่ XRY ปี 2559
- คุณลักษณะเฉพาะชุดโปรแกรมสำหรับตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ ปี 2559
- คุณลักษณะเฉพาะชุดโปรแกรมและอุปกรณ์สำหรับตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ
OXS และ IOS ปี 2559

- คุณลักษณะเฉพาะเครื่องออสซิลโลสโคปสำหรับตรวจพิสูจน์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2559
- คุณลักษณะเฉพาะชุดเครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพวัตถุพยานทางคอมพิวเตอร์ ปี 2559
- คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ ปี 2559
- คุณลักษณะเฉพาะชุดตรวจพิสูจน์สำหรับการกู้คืนข้อมูลจากพยานหลักฐานดิจิทัล ปี 2559
- คุณลักษณะเฉพาะชุดเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัิติการตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์
- คุณลักษณะเฉพาะเครื่องจับเท็จด้้วยระบบคอมพิวเตอร์ ปี 2559
- คุณลักษณะเฉพาะเครื่อง Electronic Pipette ขนาด 50-1,000 ไมโครลิตร ปี 2559
- คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจวิเคราะห์ธาตุแบเรี่ยมและแอนติโมนี่ในเขม่าปืนที่มือ(ICP-MS)พร้อมอุปกรณ์ ปี 2558
- คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเขย่าสารละลาย ปี 2558
- คุณลักษณะเฉพาะชุดตรวจวิถีกระสุนด้วยเเสงเลเซอร์ ปี 2558
- คุณลักษณะเฉพาะเครื่อง Gas chromatograp Mass spectrometer (GCMS) ปี 2558
- คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ( Gas chromatograp) ปี 2558
- คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจเปรียบเทียบปลอกกระสุนปืนและลูกกระสุนปืนอัติโนมัติ ปี 2558
- คุณลักษณะเฉพาะเเท็งค์ยิงเก็บปลอกกระสุนปืนเเละลูกกระสุนปืน ปี 2558
-คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือสำหรับตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา(DNA)พร้อมอุปกรณ์สำหรับโครงการครุภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์  สำหรับการตรวจพิสูจน์ DNA ในคดีความมั่นคงศูนย์นิติวิทยาศาสตร์  จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2558
- คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือ และฝ่ามือ พร้อมเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ปี 2556 (แก้ไข)
- คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา(DNA) พร้อมอุปกรณ์
- คุณลักษณะเฉพาะ กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบร่องรอยบนวัตถุที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้ (Tool Mark) ปี 2557
- แก้ไขประชุม คณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ

- คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือสำหรับตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา(DNA) พร้อมอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์หลักฐาน
ทางชีววิทยาและดีเอ็นเอเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน4

- คุณลักษณะเฉพาะเครื่อง Raman Spectrometer

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

     ติดต่อเรา                                                 

อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐.

 [email protected]

โทร. ๐๒-๒๐๕-๑๐๓๙, ๐๒-๒๐๕-๑๕๘๖
โทรสาร. ๐๒-๒๕๒-๐๓๓๐

Address: Building ๑๐ Floor ๓ ,Henri Dunant Road