ผู้บังคับบัญชาฝ่ายฝึกอบรม

พ.ต.อ. สันทัด ลยางกูร
ผกก.ฝอร.สฝจ.
ภารกิจหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม
๑.รับผิดชอบดำเนินการวางแผน บริหารจัดการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาการทุกหลักสูตรของ สพฐ.ตร.
๒.ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับวิทยากรในการบรรยายแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม    

 
หลักสูตรที่ดำเนินการจัดการฝึกอบรม ในปีงบประมาณปี ๒๕๖๐
 โครงการจัดงานประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษของ สพฐ.ตร.
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บวัตถุพยานลายนิ้วมือแฝงและสารพันธุกรรม(DNA)สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุของ สพฐ.ตร.
 โครงการฝึกอบรมทักษะความรู้ด้านระเบิดและการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีระเบิดตามระบบมาตรฐาน รุ่นที่ ๑ - ๓
  โครงการฝึกอบรมการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจเก็บวัตถุพยานตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC ๑๗๐๒๐:๒๐๑๒ รุ่นที่ ๑ – ๗
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๐
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๐ ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุของ สพฐ.ตร.
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๐ รุ่นที่ ๑ - ๒
 โครงการฝึกอบรมการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรตามระบบมาตรฐานสากล รุ่นที่ ๑ - ๔
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๐:๒๐๑๒ ด้านการตรวจลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า ของ สพฐ.ตร.
 โครงการฝึกอบรมทักษะการตรวจสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตามระบบมาตรฐานสากล รุ่นที่ ๑ - ๒

 
ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
หลักสูตร ตวท. หลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ (สบ ๑)
หลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ (สบ ๔) หลักสูตรการสืบสวนสอบสวนหลังเหตุรเบิดขั้นสูง
ฝึกอบรมมาตรฐานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ อุบัติเหตุจราจร การฝึกร่วมด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

     ติดต่อเรา                                                 

อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐.

 [email protected]

โทร. ๐๒-๒๐๕-๑๐๓๙, ๐๒-๒๐๕-๑๕๘๖
โทรสาร. ๐๒-๒๕๒-๐๓๓๐

Address: Building ๑๐ Floor ๓ ,Henri Dunant Road